2017-01-14 01:25 #0 av: VildaVittra

Snubblade på kursen "Sköt dig själv" som Svenska lottakåren håller i och tänkte att den kan vara intressant för nybörjare inom prepping:

"Är du förberedd ifall det oväntade händer? Sköt dig själv är en kostnadsfri utbildning där målet är att du ska kunna klara dig själv, när krisen i samhället väl är ett faktum. Med enkla medel kan du klara dig riktigt bra, riktigt länge.

Under utbildningen får du bland annat tips om hur du kan förbereda dig på oväntade händelser såsom elavbrott, översvämning och extrema väderförhållanden. Du får information om kommunens ansvar för samhällets krisberedskap och du får även kännedom om första hjälpen. Med dig hem får du en samlad information med saker du bör tänka på innan det händer och under tiden krisen pågår. Kan du ta hand om dig själv kan du också hjälpa andra.

Vem kan delta?

Alla är välkomna, både kvinnor och män. Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren.

Anmäl dig nu!

Välj det tillfälle som passar dig bäst. Mer information såsom tider får du när du anmält dig. Utbildningen är kostnadsfri. Reseersättning utgår inte."

https://svenskalottakaren.se/start/utbildning/krisberedskap/skot-dig-sjalv