2019-01-07 22:22 #0 av: KimE

Den som är ansvarig normalt är även ansvarig i kris.

https://cornucopia.cornubot.se/2019/01/ansvarsprincipen-ingen-kommer-hjalpa.html#more